Mord z 15. století

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Mord z 15. století, Vyšehořovicko, 2011, roč. 2, č. 1, s. 12)

V edici pramenů z archivu hl. m. Prahy zpracované J. Teigem se nachází zajímavý údaj se vztahem ke dvěma sousedním vsím – Vykáni a Vyšehořovicím.

strom

Jedná se o latinsky psaný záznam rozsudku nad vykáňským rychtářem Václavem z roku 1435. Tento Václav zabil z nám neznámých příčin Havla, bratra Marše z Vyšehořovic. Soud nakázal oběma stranám sporu, tj. rychtáři Václavovi i pozůstalému Maršovi, aby zase jako dřív v míru žili, za což má vykáňský rychtář Václav předat Maršovi 2 kopy grošů (v jiném záznamu o tomtéž psáno 5 kop grošů), zároveň měl zanést do kostela voskovou svíci, a tu pokorně uložit na oltář. Tento akt se snad měl odehrát v kostele vyšehořovickém, neboť zabitý Havel odsud pocház

el (vykáňský kostel v té době ale patrně též již existoval). Obdobné peněžité tresty lze vyčíst např. z Práv Starého města pražského sepsaných v době blízké této události (i když se hlásících do období sta

ršího). Možná v souvislosti stejné události byla o několik dní později uzavřena úmluva mezi Maršem z Vyšehořovic a Fraňkem z Vyšehořovic o hlavu dalšího zabitéhoMikše rychtáře (patrně rychtáře vyšehořovického). Týká se zejména odškodnění a podpory pro Dorotu, manželku zemřelého, která byla těhotná. Stanoveno, kolik peněz a kdy jí má být odevzdáno a které peníze mají být ponechány jejímu dosud nenarozenému dítěti a předány mu po dovršení plnoletosti. Doba, o které záznamy vypovídají, je obdobím právě skončených 15tiletých zmatků a bojů husitských válek. Doba tedy nikterak klidná. Co přesně se roku 1435 ve Vyšehořovicích potažmo Vykáni stalo, se už ale bohužel asi nikdy nedozvíme.

Prameny a literatura:

  • TEIGE, J. (ed.): Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy, L-Z (Archiv český, sv. 28), Praha 1912, s. 357 a 662.