Podzemní chodba nebo štola?

(reprodukce původního článku: Martin HŮRKA – Jaroslav ŠPAČEK, Podzemní chodba nebo štola?, Pohled do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti 6. ročníku historických slavností na vyšehořovické tvrzi, Vyšehořovice 2013, s. 17)

 

stola