Nález dřevěných potrubí v centru obce

(reprodukce původního článku: Pavel SNÍTILÝ – Jaroslav ŠPAČEK, Nález dřevěných potrubí v centru obce, Pohled do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti 6. ročníku historických slavností na vyšehořovické tvrzi, Vyšehořovice 2013, s. 18)

 

drevo