Požár Mochova roku 1594

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Požár Mochova roku 1594, Mochovský zpravodaj, 2017, roč. 11, č. 1, s. 37-38) V dobách minulých se požáry velice snadno stávaly celoobecní katastrofou. Vzhledem k velkému podílu hořlavých materiálů užívaných v konstrukcích venkovských, ale i městských obydlí se oheň rychle šířil. O jednom takovém ničivém ohni, který postihl Mochov počátkem roku 1594, se v Národním archivu ve fondu Stará manipulace dochovaly podrobné zprávy. Požár po sobě zanechal Čti dále…

Krádež ve Vyšehořovicích roku 1798

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Krádež ve Vyšehořovicích roku 1798, Vyšehořovicko, 2017, roč. 6, č. 1, s. 10-12) Jedním z nejlepších pramenů pro zkoumání každodenního života obyvatel v dobách minulých jsou výslechové protokoly sepisované při vyšetřování krádeží, sporů, pomluv a celé řady dalších přečinů. Takových událostí se nejen ve zdejších vesnicích dělo každý rok velké množství a vrchnostenská kancelář v Kounicích měla stále napilno. Zajímavý případ, který nám nechtěně poodhalí i Čti dále…

Vyšehořovická a kozovazská obydlí v průřezu věků

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Vyšehořovická a kozovazská obydlí v průřezu věků, Vyšehořovicko, 2017, roč. 6, č. 1, s. 9) Jak vypadala obydlí obyvatel Vyšehořovic, Kozovaz a další okolních vsí v minulých dobách? Nejstarší zmínka o Vyšehořovicích se váže ke 12. století, přesněji k roku 1178. Tehdy obyvatelé stavěli ještě tzv. polozemnice, částečně v zemi zahloubená jednoprostorová obydlí, ve kterých nebylo v zimě radno zvedat hlavu příliš vysoko Čti dále…

Vykáňská škola

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Vykáňská škola, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2013, květen, s. 8) Vykáňské děti původně chodily do školy v Kounicích – což zabralo přibližně půlhodinu pěší chůze tam a půlhodinu zpět. Roku 1773 zde však majitel panství, kníže František Josef z Lichtenštejnu, nechal zřídit školu. Prvním učitelem se stal Josef Růžek a učil zde téměř 40 let. Žáků zpočátku nebyl předepsaný počet, až později s růstem obce se situace Čti dále…

Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby, Mochovský zpravodaj, 2014, č. 2, červen, s. 24-25) Mochov má to štěstí, že se k němu dochovaly hned dvě pozemkové knihy se záznamy ještě z předbělohorské doby (tj. z doby před třicetiletou válkou). Takto staré záznamy zdaleka nebývají pravidlem. Obě mochovské knihy jsou uchovávány ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci. První musíme hledat ve fondu Velkostatek Kounice Čti dále…

Dávné tajemství kostela sv. Havla

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dávné tajemství kostela sv. Havla, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2013, prosinec, s. 12) Nedávno objevená smlouva uzavřená před 500 lety mezi obcemi Vykáň a Kozovazy nám poodhaluje zajímavou okolnost z historie vykáňského kostela. Text úmluvy z roku 1511 ohledně dvou kusů pozemků ležících u Kozovaz současně obsahuje dosud nejstarší známou zmínku o vykáňském kostele. Odcitujme si nyní většinu z onoho starého textu: „…kus jeden leží Čti dále…

Dva vykáňští emigranti do USA

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dva vykáňští emigranti do USA, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2011, listopad, s. 8) V době kolem poloviny 19. století můžeme v našem regionu vidět celou řadu zajímavých emigrantů, kteří odcházeli z hospodářských, politických, náboženských a jiných důvodů do ciziny (zejména do USA). Z Vykáně jmenujme hned dva – a ne ledajaké emigranty. Jan Borecký (*1828 Břežany, †1911 Little Rock /Arkansas, USA/), rodák ze sousedních Břežan se přibližně ve svých Čti dále…

Usedlosti ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1567

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Poddanská hospodářství ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1585, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-8) * Příspěvek byl původně publikován s chybným vročením. V Národním archivu se podařilo objevit jedinečný pramen dotýkající se Vyšehořovic a Kozovaz v době předbělohorské, tj. před třicetiletou válkou. Je jím šacuňk, tedy soupis poddanských usedlostí včetně udání jejich majetkové hodnoty, patrně z roku 1567 (při „papírové“ Čti dále…

Osobnosti: Václav Verner

(text je upravenou kopií původního článku: Václav VERNER, Osobnosti Vyšehořovicka: Plochodrážní závodník Václav Verner, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 5) Dnes se nám v rubrice zdejších osobností představí bývalý prochodrážní závodník, československý reprezentant Václav Verner. Jmenuji se Václav Verner a narodil jsem se v roce 1949 v Praze. Děda a otec měli dopravní firmu v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožil mládí. Mým kmotrem byl známý motocyklový závodník Čti dále…

Z dávné historie Vykáně

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Z historie obce, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2011, květen, s. 8) V Kronice Přibíka Pulkavy z Radenína ze 14. století existuje zmínka o Vykáni již v souvislosti se založením břevnovského kláštera, kterému ves patřila až do husitských válek. Dle této (ne zcela důvěryhodné) zmínky, ji měl pražský biskup sv. Vojtěch klášteru při jeho založení roku 993 darovat spolu s Břístvím ze svého majetku. Ačkoli existují pochybnosti v této záležitosti, Čti dále…