Křížek u školy

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Křížek v parčíku před školou, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 2, s. 12) V dubnu a květnu 2012 byl opraven pseudogotický křížek v parčíku před školou. Jedná se o zdejší památku druhé poloviny 19. století, která během posledních dvou let velmi utrpěla – popraskala a rozpadla se její vrcholová část. Nyní je vše opět slepeno a zevnitř vyztuženo kovovými trny. Doufejme, že ještě dlouho bude Čti dále…

Z dávné historie Horoušan

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Z dávné historie Horoušan, Zpravodaj obcí Horoušany a Horoušánky, 2011, únor, s. 4) Horoušany se v psané historii poprvé objevují v dodatečně vyhotoveném dosvědčení z roku 1238, jenž se vztahuje k starší nadaci, ve které je ještě spolu s několika dalšími vesnicemi či jejich částmi (Dobrovíz, Kopisty, Ves sv. Václava,…) daroval Všebor z mostecké větve mocného a bohatého rodu Hrabišiců za asistence svého bratra Kojaty zderazskému klášteru, který oba dva Čti dále…

Kozovazská čarodějnice

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Kozovazská „čarodějnice“, Vyšehořovicko, 2013, roč. 4, č. 1, s. 3) V registrech gruntovní rychty mochovské (1567-1630) se záznamy o kozovazských gruntech rudolfínské doby upoutá popis případu, který na přelomu 70. a 80. let 16. století jistě způsobit mnoho rozruchu v malé vísce. Kryštof Němec byl nucen se roku 1581 zaručit za svou ženu Dorotu. Ta totiž byla spolu se svým předešlým mužem Michalem Čti dále…

90 let místních hasičů

(text je kopií původního článku: Karel STEHLÍK, 90 let zdejšího sboru, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 4) Rok 2014 byl výjimečný v tom, že jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vyšehořovice oslavila 90 let od svého založení. Tudíž bych rád ve zkratce připomněl onu dávnou dobu. Níže citovaný text je převzat ze Sjezdového památníku 44. župního sjezdu ve Vykáni, který byl vydán v roce 1931. “Zdejší sbor byl založen v Čti dále…

Vyšehořováci a první světová válka

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, 100 let od vypuknutí 1. světové války, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 6) Roku 2014 jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světové války. K onomu smutnému výročí mají co říci i vyšehořovické kroniky, začněme tou obecní, která osvětluje mobilizaci na samém počátku války: „Při I. výzvě mobilisováni byli z naší obce [ženatí podtrženi, počet dětí v závorce]: Kubrycht Josef Čti dále…

Kozovazáci v 16. století

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Kozovazáci v 16. století, Vyšehořovicko, 2013, roč. 4, č. 1, s. 3) Ve Státním oblastním archivu v Praze se nalézá rukou psaná kniha, která na více než 80 stranách obsahuje záznamy o jednotlivých gruntech v obci Kozovazy z konce 16. a počátku 17. století (tj. zejména z období vlády Rudolfa II.). Obdobně staré i o něco starší záznamy existují i k sousedním obcím Mochovu a Vykáni, k Vyšehořovicím Čti dále…