Dva vykáňští emigranti do USA

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dva vykáňští emigranti do USA, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2011, listopad, s. 8) V době kolem poloviny 19. století můžeme v našem regionu vidět celou řadu zajímavých emigrantů, kteří odcházeli z hospodářských, politických, náboženských a jiných důvodů do ciziny (zejména do USA). Z Vykáně jmenujme hned dva – a ne ledajaké emigranty. Jan Borecký (*1828 Břežany, †1911 Little Rock /Arkansas, USA/), rodák ze sousedních Břežan se přibližně ve svých Čti dále…

Z dávné historie Vykáně

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Z historie obce, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2011, květen, s. 8) V Kronice Přibíka Pulkavy z Radenína ze 14. století existuje zmínka o Vykáni již v souvislosti se založením břevnovského kláštera, kterému ves patřila až do husitských válek. Dle této (ne zcela důvěryhodné) zmínky, ji měl pražský biskup sv. Vojtěch klášteru při jeho založení roku 993 darovat spolu s Břístvím ze svého majetku. Ačkoli existují pochybnosti v této záležitosti, Čti dále…

Mord z 15. století

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Mord z 15. století, Vyšehořovicko, 2011, roč. 2, č. 1, s. 12) V edici pramenů z archivu hl. m. Prahy zpracované J. Teigem se nachází zajímavý údaj se vztahem ke dvěma sousedním vsím – Vykáni a Vyšehořovicím. Jedná se o latinsky psaný záznam rozsudku nad vykáňským rychtářem Václavem z roku 1435. Tento Václav zabil z nám neznámých příčin Havla, bratra Marše z Vyšehořovic. Soud nakázal oběma stranám Čti dále…