Dva vykáňští emigranti do USA

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dva vykáňští emigranti do USA, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2011, listopad, s. 8) V době kolem poloviny 19. století můžeme v našem regionu vidět celou řadu zajímavých emigrantů, kteří odcházeli z hospodářských, politických, náboženských a jiných důvodů do ciziny (zejména do USA). Z Vykáně jmenujme hned dva – a ne ledajaké emigranty. Jan Borecký (*1828 Břežany, †1911 Little Rock /Arkansas, USA/), rodák ze sousedních Břežan se přibližně ve svých Čti dále…

Usedlosti ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1567

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Poddanská hospodářství ve Vyšehořovicích a Kozovazech roku 1585, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-8) * Příspěvek byl původně publikován s chybným vročením. V Národním archivu se podařilo objevit jedinečný pramen dotýkající se Vyšehořovic a Kozovaz v době předbělohorské, tj. před třicetiletou válkou. Je jím šacuňk, tedy soupis poddanských usedlostí včetně udání jejich majetkové hodnoty, patrně z roku 1567 (při „papírové“ Čti dále…

Osobnosti: Václav Verner

(text je upravenou kopií původního článku: Václav VERNER, Osobnosti Vyšehořovicka: Plochodrážní závodník Václav Verner, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 5) Dnes se nám v rubrice zdejších osobností představí bývalý prochodrážní závodník, československý reprezentant Václav Verner. Jmenuji se Václav Verner a narodil jsem se v roce 1949 v Praze. Děda a otec měli dopravní firmu v Benátkách nad Jizerou, kde jsem prožil mládí. Mým kmotrem byl známý motocyklový závodník Čti dále…

Křížek u školy

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Křížek v parčíku před školou, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 2, s. 12) V dubnu a květnu 2012 byl opraven pseudogotický křížek v parčíku před školou. Jedná se o zdejší památku druhé poloviny 19. století, která během posledních dvou let velmi utrpěla – popraskala a rozpadla se její vrcholová část. Nyní je vše opět slepeno a zevnitř vyztuženo kovovými trny. Doufejme, že ještě dlouho bude Čti dále…

90 let místních hasičů

(text je kopií původního článku: Karel STEHLÍK, 90 let zdejšího sboru, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 4) Rok 2014 byl výjimečný v tom, že jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vyšehořovice oslavila 90 let od svého založení. Tudíž bych rád ve zkratce připomněl onu dávnou dobu. Níže citovaný text je převzat ze Sjezdového památníku 44. župního sjezdu ve Vykáni, který byl vydán v roce 1931. “Zdejší sbor byl založen v Čti dále…

Vyšehořováci a první světová válka

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, 100 let od vypuknutí 1. světové války, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 6) Roku 2014 jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světové války. K onomu smutnému výročí mají co říci i vyšehořovické kroniky, začněme tou obecní, která osvětluje mobilizaci na samém počátku války: „Při I. výzvě mobilisováni byli z naší obce [ženatí podtrženi, počet dětí v závorce]: Kubrycht Josef Čti dále…