90 let místních hasičů

(text je kopií původního článku: Karel STEHLÍK, 90 let zdejšího sboru, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 4) Rok 2014 byl výjimečný v tom, že jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vyšehořovice oslavila 90 let od svého založení. Tudíž bych rád ve zkratce připomněl onu dávnou dobu. Níže citovaný text je převzat ze Sjezdového památníku 44. župního sjezdu ve Vykáni, který byl vydán v roce 1931. “Zdejší sbor byl založen v Čti dále…

Vyšehořováci a první světová válka

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, 100 let od vypuknutí 1. světové války, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 6) Roku 2014 jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světové války. K onomu smutnému výročí mají co říci i vyšehořovické kroniky, začněme tou obecní, která osvětluje mobilizaci na samém počátku války: „Při I. výzvě mobilisováni byli z naší obce [ženatí podtrženi, počet dětí v závorce]: Kubrycht Josef Čti dále…

Tvrz koncem 17. století

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Vyšehořovická tvrz a panský dvůr koncem 17. století, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 2, s. 11) Zápis v deskách zemských z roku 1693 nám nastiňuje situaci poplužního dvora s tvrzí koncem 17. století. Jednalo se o dobu pouhých několika dekád po konci třicetileté války, která zdejší region značně zpustošila. Zápis obsahuje nejen stručný popis podoby tvrze a dvora, výnosů polností, množství chovaného dobytka, jmen poloh Čti dále…

Vyšehořovické kostely

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Vyšehořovické kostely, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 1, s. 11) Vyšehořovice mají to štěstí, že se na jejich území nalézá řada významných památek. Dnes se zaměříme na církevní stavby. Středověkou památkou, která se nám shodou okolností dochovala na místním hřbitově, je presbytář původního románskogotického kostela sv. Martina. Pochází z druhé poloviny 13. století s pozdějšími stavebními úpravami. Za povšimnutí stojí zejména okénko na Čti dále…

Historie gruntu čp. 12 ve Vyšehořovicích

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Historie gruntu čp. 12 ve Vyšehořovicích, Vyšehořovicko, 2010, roč. 1, č. 2, s. 15) Tento příspěvek je první vlaštovkou v chystaném budoucím zpracování dějin jednotlivých historických gruntů ve Vyšehořovicích. Pro studium posloupnosti dávných majitelů tohoto chalupnického gruntu poslouží především gruntovní (pozemkové) knihy. Prozatím nejstarším jistým známým majitelem byl Václav Sedláček, jenž se tohoto gruntu, tehdy označovaného jako č. 7 (později i jinými numery), Čti dále…

Mord z 15. století

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Mord z 15. století, Vyšehořovicko, 2011, roč. 2, č. 1, s. 12) V edici pramenů z archivu hl. m. Prahy zpracované J. Teigem se nachází zajímavý údaj se vztahem ke dvěma sousedním vsím – Vykáni a Vyšehořovicím. Jedná se o latinsky psaný záznam rozsudku nad vykáňským rychtářem Václavem z roku 1435. Tento Václav zabil z nám neznámých příčin Havla, bratra Marše z Vyšehořovic. Soud nakázal oběma stranám Čti dále…

Osobnosti: Josef Sulík (Pavel Sula)

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Osobnosti Vyšehořovicka: Josef Sulík (Pavel Sula), Vyšehořovicko, 2011, roč. 2, č. 1, s. 8-11) Na vyšehořovické obecné škole působila v minulosti řada výtečných učitelů i osobností regionálního kulturního života. Jedním z nich byl Josef Sulík – učitel vyučující zde pod řídícím Josefem Hukou kozovazské a vyšehořovické děti. Sulíkova místní oficiální působnost se datuje léty 1907-1919 (s několika přestávkami způsobenými studiem, pobytem ve francouzském Grenoblu Čti dále…

Kroniky spjaté s obcí Vyšehořovice

(text je upravenou kopií původního článku: Martin HŮRKA, Kroniky spjaté s obcí Vyšehořovice, Vyšehořovicko, 2010, roč. 1, č. 2, s. 11-12) Kroniky spojené s obcí Vyšehořovice jsou většinou uloženy ve Státním okresním archivu Praha-východ v Přemyšlení. Jedná se o tyto kroniky: obecní, školní a farní. Jistě, existovaly i jiné knihy se záznamy o zdejším životě, např. různé soukromé deníky obyvatel či sdružení v obci apod., ale ty jsou buď ztraceny nebo uchovány soukromě Čti dále…

Úvod do historie obce Vyšehořovice

(text je upravenou kopií článku: Martin HŮRKA, Z historie Vyšehořovic, Vyšehořovicko, 2010, roč. 1, č. 1, s. 5-6) První písemná zmínka o obci se váže k roku 1178. Pochází tedy z doby samého závěru vlády českého knížete Soběslava II. Právě on dle listiny daroval vyšehradské kapitule ve Vyšehořovicích popluží, které dříve patřilo jinak blíže neznámému Vratišovi. Z následujícího 13. století se sice žádné zmínky nedochovaly, ale dle románských a gotických prvků dodnes Čti dále…