Požár Mochova roku 1594

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Požár Mochova roku 1594, Mochovský zpravodaj, 2017, roč. 11, č. 1, s. 37-38) V dobách minulých se požáry velice snadno stávaly celoobecní katastrofou. Vzhledem k velkému podílu hořlavých materiálů užívaných v konstrukcích venkovských, ale i městských obydlí se oheň rychle šířil. O jednom takovém ničivém ohni, který postihl Mochov počátkem roku 1594, se v Národním archivu ve fondu Stará manipulace dochovaly podrobné zprávy. Požár po sobě zanechal Čti dále…

Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby

(text je kopií původního článku: Martin HŮRKA, Dvě mochovské pozemkové knihy z předbělohorské doby, Mochovský zpravodaj, 2014, č. 2, červen, s. 24-25) Mochov má to štěstí, že se k němu dochovaly hned dvě pozemkové knihy se záznamy ještě z předbělohorské doby (tj. z doby před třicetiletou válkou). Takto staré záznamy zdaleka nebývají pravidlem. Obě mochovské knihy jsou uchovávány ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci. První musíme hledat ve fondu Velkostatek Kounice Čti dále…