Vlastní prostředky Spolku

Největším oříškem a nejnáročnější etapou rekonstrukce vyšehořovické tvrze je znovuvystavění roku 1994 zříceného jihovýchodního nároží. Místo je o to cennější, že se zde nalézal původní vstup do tvrze – brána pro koně a vozy opatřená padacím mostem a sousedící vstup pro pěší s vlastním padacím můstkem. Naštěstí nedlouho před výše zmíněným pádem objektu bylo provedeno fotogrametrické zaměření. Máme tedy k dispozici údaje o přesné poloze jednotlivých kamenů, tudíž bude možné bránu velice věrně rekonstruovat. Jedná se o finančně nejnákladnější část rekonstrukce vyšehořovické tvrze. Postup výstavby je závislý o možnosti získání potřebných prostředků. Letošního roku pokračovaly další ukotvovací práce při patě brány financované z vlastních prostředků Spolku.