Dotace od MAS Pošembeří v roce 2014

Práce na tvrzi pokročily do té míry, že bylo konečně možno přistoupit k pracem přímo v prostoru roku 1994 zříceného nároží v místech původní brány s padacím mostem. Předchozí průzkum prostoru přinesl řadu poznatků. Tím nejpodstatnějším bylo zjištění, že zmiňované zřícení nároží nebylo v historii prvním. V minulosti byla brána již několikrát narušena. V místech je velmi vysoká spodní (resp. podpovrchová) voda, která díky jílovitému podloží nemá možnost prosakovat do větších hloubek. Nové založení (resp. vyztužení základů) nároží s bránou bylo proto třeba udělat pečlivě a za pomoci dodatečných pomocných výztuh.