Dotace od Ministerstva kultury ČR v roce 2012

Roku 2012 byla konzervována východní hradba tvrze, její koruna vyzděna a zpevněna a nakonec i pokryta drny. Při důkladné obhlídce byla v hradebním zdivu blíže identifikována a zviditelněna spára severního renezančního paláce, očištěna a odkryta velká renezanční okna. Také došlo k zafixování zachovaných částí původní renezanční fasády se zbytky sgrafitové výzdoby.