Dotace od Ministerstva kultury ČR v roce 2017

V roce 2017 byla díky dotaci z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností provedena vyzdívka roku 1994 zříceného nároží s původní vstupní bránou.  Dle předchozího stavebně-historického průzkumu brána se v daném místě v minulosti již přinejmenším dvakrát zřítila (svědčí o tom zachované spáry vzniklé při opětovných vyzdívkách). Za pády zdiva může především nestabilní podloží.