Dotace od Ministerstva kultury ČR v roce 2015

V roce 2015 se podařilo získat malou dotaci pouze od Ministerstva kultury, která však umožnila dokončení oprav severní hradby a realizaci nutného zajištění klenby v místech dveřního vstupu v barokní přístavbě při severní hradbě. Tato klenba se nalézala v silně havarijním stavu a hrozilo její zřícení.