Dotace od MAS Pošembeří v roce 2011

Díky MAS Pošembřeří mohlo být započato s nejnáročnější fází rekonstrukce vyšehořovické tvrze, s dostavbou 9. května 1994 zříceného nároží tvrze v místech původní gotické brány s padacím mostem. Nejprve bylo přistoupeno k vyčištění celého prostoru od náletových dřevin a k odstranění suti. Přínosné archeologické i stavebně-historické objevy na sebe nenechaly dlouho čekat – schodiště mezi východním pozdně-gotickým palácem a sousedním severním renezančním palácem s částečně zachovanou omítkou, místnůstka pro strážného, pozdně gotické okno, prkenná podlaha přízemí nebo dlažba prvního patra k nároží přiléhajícího východního paláce.