Dotace od Ministerstva kultury ČR v roce 2011

Renezančně-barokní sýpkové přístavby, které tvrz po jejím obvodu zejména na severní straně obíhají, byly ještě před cca 100 lety zastřešeny. Nyní však velmi trpí, zejména koruny zdiv. Především ty bylo třeba dozdít, zpevnit a vybavit drny, tak aby do zdiva zatékalo co nejméně. Zároveň došlo k opravám havarijních částí přilehlé barokní místnosti s černou kuchyní.