Dotace od MAS Pošembeří v roce 2013

Východní palác byl zastřešen v úrovni prvního patra keramickou střešní krytinou (tašky). Střecha je koncipována způsobem, který po opětovném vystavění zříceného nároží s původní bránou umožní plynule zastřešit i prostor této brány.