Dotace od Ministerstva kultury ČR v roce 2009

Po vyzdění zborcených částí průčelní zdi západního paláce bylo třeba vybudovat novou korunu průčelní stěny a provázat ji na první podlaží, tak aby v budoucnu nedocházelo k borcení a současně mohlo být realizováno zastřešení objektu jakýmkoli způsobem. Rovněž bylo vyčištěno sklepení od sutin, splavené zeminy i nepořádku, který zde vznikl díky lidské činnosti posledních desetiletí.