Dotace od Ministerstva kultury ČR v roce 2008

Díky iniciativě majitelky vyšehořovické tvrze začaly v roce 2008 na tomto výjimečném historickém objektu rekonstrukční a sanační práce. Prvním krokem bylo za pomoci dotace Ministerstva kultury vyčištění prostoru od náletových dřevin a sutě – nejprve v okolí západního paláce. Vyklízení plochy a snižování terénu na původní úroveň bylo dobrovázeno průběžnými archeologickými výzkumy zajišťovanými pracovníky Městského muzea v Čelákovicích pod vedením Jaroslava Špačka. Výzkum již v první roce rekonstrukce přinesl podstatné objevy a nová zjištění k vývoji tvrze. S novými archeologickými, stavebně-historickými a archivními objevy je průběžně odborná i laická veřejnost průběžně seznamována během historických slavností, při přednáškách nebo publikační činností.